Image

Всички новини

Програма знание за развитие

Програма знание за развитие

Знанието е най-важният ресурс за всяко икономическо и социално развитие. Знанието е това, което играе централна роля в сътрудничеството между страните в глобалната икономика. Именно чрез организиране на силна екосистема от знания развиващите се страни и нововъзникващите пазари могат да запазят своята идентичност, суверинитет и относителна независимост от силното влияние на международните финансовите институции и брокери.

 

Австрийската консултантска компания Knowledge Management Associates (КМА), която е член на Клъстер София град на знанието излиза със собствена инициатива, наречена "Програма знание за развитие", в която са привлечени множество партньори. Програмата предоставя стратегическа рамка за управление на знанието като ресурс за устойчиво развитие и поради това е получила подкрепата на Организацията на обединените нации.

Напредъкът по реализацията на тази програма ще бъде представен на конференцията "Управление на знанието за устойчиво развитие", която се организира от КМА съвместно с ООН и ще се проведе на 3-4 Април, 2017 г. в Двореца на нациите при ООН в гр. Женева. Повече информация по тази тема може да бъде намерена на сайта на програмата http://www.km-a.net/english/en-networking/k4d-geneva-2017/ .

Клъстерът София град на знанието планира да организира в гр. София също през м. април 2017 г. кръгла маса с международно участие на тема ролята на градовете на знанието за ускоряване на икономическия растеж. На събитието е поканен ще вземе участие д-р Бранднер - управител на КМА, който е и автор на Програма знание за развитие . От него ще получим и допълнителна иформация за резултатите от реализацията на тази програма.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image