Image

Всички новини

Новини от Проект GoGreen

Новини от Проект GoGreen

Милена Колева - член на Надзорния съвет на Клъстер София Град на знанието

На 13 - 15 ноември българския проектен екип на GO GREEN, в лицето на Милена Колева и Деян Дойков осъществи второ проучвателно посещение, този път в Билбао, организирано от партньора Politeknika Txorierri. Имахме възможност да посетим това училище и техни партньорски фирми, и така да разберем как са организирани професионалното образование и обучението, базирано на работа в този регион. Основната тема беше култивиране на зелени умения сред учениците и служителите и като цяло оценка на потенциалния принос на резултатите от нашия проект.

В какво участвахме по време на това посещение в Билбао? На първо място проведохме ползотворна среща с ученици от Txorierri, посетихме самото училище и неговите лаборатории, видяхме Баския технологичен парк и посетихме една от енергийните му компании Arteche. Всички домакини споделиха с нас своите стратегии за устойчивост и добрите си практики в преследване на целите за устойчиво развитие както и водещите принципи, уместността и важността на зелените умения, които те култивират в работните си екипи.

Това проучвателно посещение постигна основните си цели, а именно да повиши осведомеността ни относно добрите практики и инициативи, предлагани в страните от ЕС за развитие на зелени умения при учениците както и практиките, които ППО организациите прилагат за култивиране на зелени умения по време на чиракуването.

Беше обсъдена общата концепция на проекта за зелените компетенции. С участието на представители на целевите групи на проекта бяха прегледани и валидирани неговите междинни резултати. Следващият важен момент в проекта ще бъде провеждането на транснационално обучение на обучители, който ще се проведе през януари в Гърция, като домакин на на обучението ще бъде водещата партньорска организация по тази задача IDEC. Целта на предстоящото обучение в Атина, в който ще участват обучители в ПОО от няколко страни е изграждане на капацитет за подпомагане на процеса за придобиване на зелени умения в процеса на обученията, базирани на работа.

 Internal_lab.jpeg

Workshop.jpeg

Metal_construction.jpeg

 

 

 

 

 

 

 


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image