Image

Всички новини

Нов инструмент за измерване на зелена цифровизация

Нов инструмент за измерване на зелена цифровизация

НОВ ОНЛАЙН БАРОМЕТЪР ПОЗВОЛЯВА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ЗЕЛЕНАТА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Сдружението за регионално, социално и икономическо развитие, член на Клъстер София град на знанието предостави информация за разработен с тяхно участие нов инструмент за измерване на нивото на  "зелената цифровизация". Сдружението е неправителствена организация в частна полза, създадена в средата на 2014 г., което работи на партньорски принцип с мрежа от над 20 организации на местно и национално ниво.

Използването на цифрови решения от бизнеса и в дома отговаря за между 8 и 10% от потреблението на енергия и за между 2 и 4% от емисиите на парникови газове. Зелената дигитализация е свързана с въвеждането на цифрови технологии, които допринасят за постигането на въглеродна неутралност, т.е. не черпят повече енергия, отколкото спестяват.

За да може предприятията и организациите в България да определят нивото си на зелена цифровзация  е разработена онлайн платформа с вграден в нея барометър: https://go-green-barometer.ltu.bg

Онлайн инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса, измерващи интензитета на дигитализация, прилагането на зелени решения, интернационализацията, развитието на човешките ресурси, иновационната дейност и други фактори на конкурентоспособност, които широко се използват в икономическата наука и практика. За да бъде прецизиран барометъра, през 2023 г. бяха проведени три национално-представителни проучвания сред приблизително 1 000 български предприятия.

Барометърът позволява определянето на нивото на зелена цифровизация на компаниите в различни сектори на икономиката в зависимост от тяхната специфика. С помощта на статистическо моделиране и техники от областта на машинното учене са изведени 8 ключови индикатора, които с висока прецизност могат да определят степента на зелена цифровизация.

Барометърът е ефективно решение, което може да бъде полезно на предприятията, на браншовите организации и на държавните институции, които формулират политики и мерки в тази област.

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената цифровизация. Целта е да се повиши нивото им на информираност по отношение на възможностите за цифрова трансформация и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Платформата е със свободен достъп и може да бъде намерена на следния Интернет адрес: https://go-green-barometer.ltu.bg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image