Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - Изкуствен интелект

Пробивни технологии за интелигентни градове - Изкуствен интелект

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии & партньори

Тази статия е мотивирана от междинните резултати на текущ проект по програма Еразъм+, наречен Smart technologies by Design (Smart by Design). Този международен проект се изпълнява от партньорски организации от Европа и се води от Клуб за управление на знанието, иновациите и стратегиите (КУЗИС) - българска организация за управление на иновациите, която е фокусирана върху развитието на компетенции в областта на иновациите, креативността и предприемачеството. Клубът за управление на знания, иновации и стратегии е член на нашия клъстер.

Нашето внимание ще бъде фокусирано върху разликата между потребностите на гражданите (интелигентните градове), технологичните решения, които могат да задоволят тези потребности и уменията на гражданите, самите градове и доставчиците на услуги за използването на тези технологии за постигане на условия за по-добър живот.

Пробивните технологии правят градовете по-интелигентни

Пробивните технологии имат потенциал да трансформират начина, по който градовете функционират в момента и те са в основата на почти всички предстоящи решения на интелигентния град. След десетилетие на експерименти, интелигентните градове навлизат в нова фаза. Въпреки че цифровите решения са само един от инструментите, необходими за превръщането на един град в добро място за живеене, те са най-мощните и рентабилни приложения, прилагани от доста години. Според глобалния институт McKinsey, цифровите решения биха могли да подобрят някои показатели за качество на живота с цели 30 на сто. Например, картографирането на престъпленията в реално време се базира на статистически анализ, които се ползва при моделирането, а при т.н. „прогностична полиция“ се отива още по-напред, като се правят предвиждания на престъпленията и се отстраняват инцидентите още преди тяхната поява. Друг пример за такива решения е използването на технологията на сензорите чрез Интернет на нещата при съществуващите инфраструктурни системи. Тази технология помага за отстраняване на проблеми, преди тяхната поява.

Ако изследваме историята си, ще осъзнаем, че живеем в постоянни промени. Хората са изправени пред всякакви промени - икономически, политически, климатични, и технологични. В преминалите различни видове индустриални революции виждаме въвеждането на разнообразни приложения. Така например, в рамките на т.н. 1-ва индустриална революция с откриването на парните двигатели се въвежда железопътната линия. Възможността за масов превоз на хора и стоки води истинси земеделска, демографска и транспортна революции. След това идва 2-рата индустриална революция, когато с появата и използването на новите енергийни източници като нефт и електричество се постигат първите технологични иновации. Те подобряват качеството на живот на хората, водят до появата на първите персонални компютри и интернет, които от своя страна създават условия за 3-та индустриална технологична, научна и културна революция. В условията на тази революция хората са в състояние на създават и обработват повече информация за по-кратко време и да постигат мащабност, която преди това е била немислима. В този контекст се появява и 4-та индустриална революция, където всички си даваме сметка, че живеем във време на непрекъснати промени и постигане на гигантски технологичен, научен и културен напредък.

Визия за градовете на бъдещето

Градът на бъдещето трябва отговаря на бъдещите потребности на жителите му. Неотдавна при проучване сред жителите на 25 големи градове, McKinsey & Company откриват, че за една пета от тях  потребностите са изцяло незадоволени. Посочват се такива недостатъци като: борбата с престъпността, задръстванията, бързината на реакция при пожар и извънредни ситуации, управлението на отпадъците, възможностите за активна мобилност, полицейската сигурност, липсата на базови комунални услуги, обществения транспорт, както и лошото качество на жилищното настаняване и правителствените услуги. Предвид яростната конкуренция за таланти в градовете, „недоволните урбанисти“ вероятно ще "гласуват с краката си" като напуснат местоживеенето си и потърсят по-привлекателна среда. (Източник: Процъфтяване на фона на турбуленция: Представяне на градовете на бъдещето; Капитални проекти и инфраструктура, публичен сектор, октомври 2018 г., McKinsey & Company). За да не бъдат обвинени в бездействие, ръководителите на града трябва да знаят как да използват най-новите и най-модерни технологии, които напредват значително по-бързо от очакваното.

По време на изпълнението на проект (Smart by Design) си дадохме сметка, че технологите (технологичните области) с достатъчно голям прогнозен потенциал за превръщане на градовете в интелигентни градове основно са свързани с:

 • Машинно обучение (ML);
 • Големи данни за обучение;
 • Изчислитен капацитет;
 • Мобилна свързаност.

Съществуващи платформи

Платформите за Изкуствен интелект (ИИ) са хардуерни архитектури или софтуерни рамки, които позволяват на самите програми да работят. Дори и да има много и различни видове платформи, свързани с тази технология, някои от най-подходящите са: Microsoft Azure Machine Learning; API за прогнозиране в облак; TensorFlow; Infosys Nia; Wipro Homes; API.AI; Предчувствие; Rainbird; Айасди; MindMeld; Вит; Vital A.I; KAI; Receptiviti; Rage-A; Infrrd.

Източник.

Публикувани стандарти

В комюнике на Европейската комисия Communication COM (2018) бе обявена нова инициатива за изкуствения интелект Artificial Intelligence for Europe. В съобщението, се посочва, че в отговор на предизвикателствата на тази ключова технология е необходима стандартизация, особено по отношение на сигурността, доверието и етиката. CEN и CENELEC подкрепят изпълнението на европейското законодателство с хармонизирани стандарти. Към международните организации ISO има технически комитет, който работи по разработването на стандарти в областта на изкуствения интелект - ISO / IEC JTC 1 / SC 42. Понастоящем тази работна група е публикувала два стандарта и още няколко се намират в процес на разработка. Публикуваните стандарти са както следва:

 • ISO/IEC TR 20547-2:2018: Information technology - Big data reference architecture - Part 2: Use cases and derived requirements;
 • ISO/IEC TR 20547-5:2018: Information technology - Big data reference architecture - Part 5: Standards roadmap;

Области на приложение

Изкуственият интелект е термин, който съществува от много години, но поради развитието, което имат съвременните технологии, той наскоро беше разпространен в различни сектори и области на приложение. Някои от тях са:

 • Развлечения: видеоигри, приложения, спортни залагания;
 • Препоръки в музика, видеоклипове или филми;
 • Автомобилни автомобили като Google без шофьор, автопилот на Tesla: самостоятелно паркиране, откриване на сблъскване, следене на слепи точки, разпознаване на глас или навигация; • Чат-ботове за онлайн обслужване на клиенти;
 • Банкиране и финанси: анализиране на пазарните данни, управление на финансите, предлагане на предложения;
 • Производство: монтажни инсталации; • електронна търговия и дигитален маркетинг;
 • Домашни приложения: учене на поведение и модели;
 • Електроника: термостати или умни светлини
 • Комуникация на работното място;
 • Здравеопазване: диагностика и лечение, виртуални медицински сестри;
 • Кибер защита;
 • Логистика и верига за доставки;
 • Онлайн магазини за търговия на дребно;
 • Смартфони: виртуални лични асистенти (Siri, Cortana или Google Now).

Очаквано развитие във времето

ИИ е една от ключовите технологии, които ще помогнат да се разви начина, по който се работи и взаимодейства с технологиите. Тенденцията е, че тя ще продължи да се развива и нейното присъствие в живота ще става все- по-нормално. Така платформите, стандартите и приложенията ще намират все по-голямо разпространение. Очевидно те ще се опират на по-задълбочена персонализация, иновации в гласов интерфейс и по-добра комуникация клиента. Макар и да има много платформи за ИИ, малко от тях използват гласов интерфейс. Някои приложения за мобилни устройства вече са го внедрили в ежедневието и предстои да се предлага разширяване на възможностите да се ползва и от бизнеса. Тенденцията ще бъде да се добави гласов контрол към ИИ за по-добро съпреживяване с клиентите. Някои от най-известните фирми (Google, Amazon ...) интегрират гласови асистенти като част от своите услуги. ИИ ще помогне за по-голяма персонализация на самите услуги. Клиентите ще имат възможност да изразяват предпочитания към най-големите марки и да получават много по-персонализирани услуги или продукти. Така бъдещите платформи ще се насочват към създаването на нов тип услуги.

Предстоящи стандарти

Европейската комисия предвижда, че изкуственият интелект ще повлияе върху излизането на нови европейски указания. Тази технология ще окаже сериозно въздействие върху няколко сектора, които са много подходящи за стандартизация, като: интелигентно производство, роботика, автономно шофиране, виртуална реалност, здравен сектор, визуално разпознаване, анализ и управление на данни, вътрешни инструменти или киберсигурност. Във всички тези сектори вече има основни стандарти, които трябва да бъдат актуализирани, за да се добави влиянието на тази нова технология. Понастоящем от работната група ISO / IEC JTC 1 / SC 42 са разработени четири стандарта:

 • ISO/IEC AWI TR 20547-1: Information technology -- Big data reference architecture Part 1: Framework and application process;
 • ISO/IEC DIS 20547-3: Information technology -- Big data reference architecture -- Part 3: Reference architecture;
 • ISO/IEC AWI 22989: Artificial Intelligence Concepts and Terminology
 • ISO/IEC AWI 23053: Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML). П

Потенциални нови приложения 

Независимо, че ИИ става все по-често срещан в ежедневието ни, очакван се, че той ще има много нови или подобрени приложения, повечето от които ще са свързани и с потребностите на интелигентните градове:

 • Автоматизиран транспорт: напълно самостоятелно управлявани автомобили, автобуси или влакове;
 • Киборг: подобряване на естествените способности, ампутирани части;
 • Промяна на климата: идентифициране на тенденциите и използване на информацията за намиране на решения и природни бедствия;
 • Опасни работни места: обезвреждане на бомби, токсични вещества, интензивна топлина, затруднени места за достъп, предотвратяване на увреждане от хора;
 • Роботи - приятели: в бъдеще роботите ще могат да разбират и чувстват емоции;
 • Грижа за възрастни хора: помощ в ежедневието, осигуряваща повече независимост;
 • Журналистика: очаква се ИИ да може да пише статии или доклади, които не изискват много дълбоки познания.

Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image