Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

На 30 октомври 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване във втората 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Проектът се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 150 стартъпи/скейлъпи от 29 различни държави стартираха попълването на своите заявления за участие. От тях 84 фирми ги подадоха в срок за оценка.

Какво предстои?

Следете страницата ни за информация кои фирми ще получат най-висока оценка и ще бъдат класирани за участие във втората акселераторска програма. Всеки класиран стартъп ще бъде потърсен от представител на един от четирите Иновационни хъба в България, Гърция, Белгия и Норвегия, формирали се в резултат на Media Motor Europe.

В началото на м. януари 2021 ще стартира изпълнението на менторската програма и предоставянето на пакет услуги, които всеки един стартъп или скейлъп ще получава в продължение на шест месеца.

Какво още следва?

Предстои обябяване на последната покана за набиране на предложения за участие в третата акселераторска програма на Media Motor Europe. Очакваната дата е през м. април 2021 г.

За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.

 

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image