Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Преди няколко дни Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения с цел подкрепа на стратегията на ЕС за справяне с дезинформацията и допълване на дейностите на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) чрез предоставяне на финансиране на специфични изследователски проекти за борба с дезинформацията.

Краен срок за подаване на предложенията е 30 ноември 2020 г.

Такива проекти, които включват проверка на факти и анализ на моделите за разпространение онлайн, трябва да се извършват от експертни екипи със специфични познания за информационната и медийна среда в една или повече държави-членки. 

Както се споменава в съобщението на Европейската комисия, предложенията трябва да осигуряват участието на медийни организации и да доказват специфичен опит в проверката на фактите, медийната грамотност, познания за медийната мрежа, данните и компютърните науки. Поправката от 10.10.2020 г. изяснява, че предложенията трябва да осигуряват участието на малки медийни организации.

Не на последно място, избраните проекти ще съсредоточат своите журналистически разследвания и изследователски дейности около възникващи уязвимости пред цифровите медии и кампаниите за дезинформация, които са от особено значение на територията и/или езиковата област, в която работят.За повече информация, вижте тук.

 

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image