Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 2

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 2

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по втората покана на Media Motor Europe. От подадените 84 заявления от 29 държави в първата акселераторска шестмесечна програма се включиха 21 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец януари 2021 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата се изпълнява от 4 иновационни хъба в София, Берген, Солун и Брюксел, работещи в мрежа. 

 

В изпълнение на програмата четирите иновационните хъба ще предложат следните услуги:

  • Специализирано обучени по бизнес и разработване на продукти и маркетинг;
  • Персонализирани услуги (технически, пазарни, финансови, правни, ИС и др.);
  • Свързване с партньори и клиенти;
  • Свързване с инвеститори и подкрепа на процеса на набиране на средства;
  • Консултиране и активна подкрепа за навлизане на нови пазари и интернационализация;
  • Подкрепа за участие в международни събития (пътни разходи, информация, организация).

По-долу е представен списък на тези фирми по иновационни хъбове и решаваните от тях предизвикателства.

Иновационен хъб София
 BunchID  Хърватска  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 DeepVA  Германия  Подобряване на взаимодействието човек-машина
 EnVsion  Великобритания  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Mimirium Network  България  Подобряване на защитата на личните данни
 Visualyst  Норвегия  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Иновационен хъб Берген
 AISpotter  Финландия  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Design AI  Германия  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Froomle  Белгия  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 PromoMii  Великобритания  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Smart Touch Systems  Естония  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Иновационен хъб Солун
 GlobalM  Швейцария  Достъп до инструменти за медийна дейност
 KLAP  Люксембург  Подобряване на взаимодействието човек-машина
 musicube  Германия  Подобряване на взаимодействието човек-машина
 Streemfire  Австрия  Достъп до инструменти за медийна дейност
 United Robots  Швеция  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Varia  Германия  Борба с дезинформацията и фалшивите новини
Иновационен хъб Брюксел
 Datavillage  Белгия  Подобряване на защитата на личните данни
 Factiverse  Норвегия  Борба с дезинформацията и фалшивите новини
 GENEEA Analytics  Чехия  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
 Meeco  Белгия  Подобряване на защитата на личните данни
 Scriptix  Нидерландия  Достъп до инструменти за медийна дейност

 

Портфолиото на стартъпите и техните продукти от Покана 2 е налично ТУК.

Предстои отваряне на последната покана за набиране на предложения за участие в третата акселераторска програма на Media Motor Europe. Очакваният срок е през м. април 2021 г. 

За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.

 

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image