Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

На 17 юли 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Както вече беше съобщено, този проект се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 145 стартъпи/скейлъпи от над 30 страни се отзоваха на поканата и стартираха попълването на своите заявления за участие.


Отворена покана 1

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Въпроси и отговори по акселераторската програма на MediaMotor Europe

След стартиране на първата акселераторска програма по Проект MediaMotor Europe се оформиха въпроси, които може да бъдат зададени от следните заинтересовани от участието си в този проект страни:

  1. Високотехнологични стартъпи / скейлъпи
  2. Организации и компании от медийната и креативната индустрии
  3. Инвеститори, заинтересовани от инвестиране във високотехнологичния сектор
  4. Ментори с опит от работа със стартъпи и скейлъпи

В подкрепа на високотехнологичните европейски иноватори в медийната индустрия

MediaMotorEurope (MME), нов проект, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, ще подпомогне високотехнологични европейски иноватори с потенциал за решаване на предизвикателствата в медийната индустрия като чрез специална акселераторска програма и пакет услуги им бъде оказана сериозна подкрепа за тяхното бизнес развитие. MМE ще създаде силна екосистема от значими играчи в медийната и креативните индустрии: ментори, компании, инвеститори, медии, журналисти и акселератори.


© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image