Image

Всички новини

Участие на Клъстер София град на знанието в изложение Smart Cities 2018

Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното изложение SEE Smart Cities 2018, което ще се състои на 27 - 29 март 2018 г. в Интерекспо център. Темите на събитието са свързани с новите технологии за трансформация на класическите градове в интелигентни градове чрез изграждане на дигитална инфраструктура, бърз и достъп до релевантна информация; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към  управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите и всичко, което подобрява живота на гражданите.

Изложителите ще се представят в следните области на предизвикателства и иновации:

 • Домашна и сградна автоматизация
 • Телематика - транспорт, публична администрация, превенция на бедствия
 • Иновативни системи за сметосъбиране
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради, в производствата
 • Енергийна ефективност, когенерация
 • Ефективни решения за отопление и охлаждане – термопомпи, котли и камини на пелети
 • Енергия от отпадъци и др.

По време на събитието ще функционира и виртуално изложение, което ще даде допълнителна възможност на участниците да представят продуктите си и ще улесни контактите им с потенциални нови бизнес партньори. Паралелно на изложението ще се проведе Международна конференцията за интелигентните градове, на която ще бъдат представени:

 • Партньорство “Дигитален преход” - част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране
 • Фирмени смарт решения и иновации: Трансформация на градовете за дигиталната ера - от SAP ;
 • Дигитално решение за разделно събиране на отпадъци - ИННОВА и др.
 • Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

От своя страна, в продължение на три дни, Клъстер София град на знанието ще ползва самостоятелен щанд и ще реализира своя Програма за представяне на стартиралия проект по ОПИК и на продуктите и услугите на своите членове - фирми и организации от индустриите на знанието .

Пред посетителите на щанда ще бъде представен термина София Град на знанието като "Трите К" (3К) : 

 • Концепция за трансформация на София чрез цифровизация и фокусиране върху знанието,
 • Ключов инструмент на София за внедряване на Стратегията за интелигентна специализация и
 • Клъстер на  организации от София, работещи за икономиката на знанието .

 

 

 

 

 

 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image