Image

Всички новини

Участие в клъстерна среща в Брюксел

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) взе участие в European Cluster Matchmaking Event 2018, среща организирана от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform (ECCP)). Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския ден на индустрията  (EU Industry Day) на 21-23 февруари 2018. Събитието събра високопоставени политици и мениджъри на клъстери, за да обсъдят действия за по-нататъшното развитие на индустриалната конкурентоспособност в Европа.

 

Наш представител на форума бе Аделина Христова - експерт вътрешни комуникации в КСГЗ. Тя проведе полезни срещи с над 22 представители на клъстери от 10 страни от общо участващите 130 клъстерни мениждъри и служители.  На организираните срещи клъстерите имаха възможност да обменят ноу-хау, добри практики и да поставят основи за потенциално сътрудничество. Аделина се включи  активно в два от проведените паралелни панели:

  • Клъстери и партньорства за по-силни вериги за създаване на стойност на ЕС
  • Ролят на уменията в бъдещата заетост.

Чрез участието си в това събитие Клъстер София град на знанието постигна следното: 

  • Откри потенциални партньори за участия в европейски и международни програми.
  • Обмени опит и знания в областта нв управлението на клъстери
  • Осигури перспективи за бъдеща интернационализация и достъп до нови пазари за членовете на клъстера
  • Събира информация за предстоящи подходящи за клъстера събития и форуми.

 

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image