Image

Всички новини

Среща на АИКБ с кмета на София

Среща на АИКБ с кмета на София

На среща на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, проф. Б. Угърчински като координатор на Инициативния комитет представи пред ръководството на Столична Община (СО) проекта "София град на знанието".

Бе обсъден подхода за реализация на този проект, а именно чрез създаване и развитие на клъстерна организация. Зададен бе въпроса дали след като знанието е универсален ресурс, фирмите от различни сектори могат и желаят да се обединяват и сътрудничат с цел по-добър достъп до този ресур. Уточнено бе, че клъстерното обединение София град на знанието ще бъде от фирми в сътрудничество с образователни и научни институти.

Клъстерът  ще съдейства в най-голяма степен да се реализира развойната стратегия на София (ИСИС) и за превръщането на столицата в Интелигентен град. От СО определиха Агенцията по инвестиции да съдейства на проекта, а също в него да се включи и Асоциация за развитие на София.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image