Image

Всички новини

Създаване на Клъстер - София град на знанието

Създаване на Клъстер - София град на знанието

Инициативният комитет на "София град на знанието" реши създаването на Клъстер София град на знанието, който да се регистрира до края на октомври и да кандидатства за финансиране по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност (ОПИК).

За членове на клъстера са поканени над 30 организации, между които:

 • Българска академия на науките (БАН) - Единен център за иновации
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Софийски университет
 • Столична община
 • Асоциация за развитие на София
 • Фондация Еврика
 • Фондация ГИС Трансфер център
 • Клуб за управление на знания, иновации и стратегии
 • Институт за технологии и развитие
 • СИЕЛА Норма
 • Велграф Груп
 • Давид холдинг АД
 • Инвестор БГ АД / България он ер
 • Прогрес / Телериг
 • Майкрософт България
 • ХИРОН - Мениджмънт консултинг
 • Knowledge Management Austria – Institut für Wissensmanagment
 • Комел софт мултимедия
 • Диплейс ООД и др.

За ръководител на клъстера бе определена фирмата СИЕЛА Норма.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image