Image

Всички новини

Партньорството SmartCityTech започна нов проект по COSME

Партньорството SmartCityTech започна нов проект по COSME

На 1 септември 2020 г. стартира проектът „Европейска технология за устойчиво развитие“, в който Клъстер София град на знанието си сътрудничи с 4 партньорски организации от Испания, Белгия, Дания и Полша. Този проект, който е с работен акроним eT4S и се финансира от Програма COSME ще подкрепи разработването и подписването на споразумения за сътрудничество и бизнес на Европейският съюз със Северна Америка (североизточното крайбрежие на САЩ) и  Азия / АСЕАН (Сингапур и Китай, вкл. Шанхай). Проектът eT4S ще бъде използван за ново клъстерно партньорство (ESCP) в нововъзникващата междусекторна индустрия на Smart City технологиите.

Той се управлява от консорциум, който е част от партньорството Smart CityTech, което включва 11 клъстера от 9 различни държави от ЕС, и ще се възползва от натрупаната експертизата и изградената от 2013 г. мрежа и включва клъстерите GAIA (координатор), HOEN, DSP Valley, КСГЗ и FDKO. Като цяло той надгражда предишните два проекта CLINES и ESCT, разработени от партниращите си клъстери в рамките на програма COSME.

Целите на проект eT4S са:

  • Да се разработи жизнеспособно сътрудничество и бизнес споразумения в рамките на партньорството по eT4S. eT4S ще проучи конкретни възможности в целевите региони, като използва и съществуващата мрежа, която вече е изградена чрез партньорството Smart City Tech. Това трябва да доведе до най-малко 2 нови споразумения за сътрудничество и 4 бизнес споразумения с разширената мрежа.
  • Да се увеличи вероятността за въздействие на интернационализацията чрез разработване на онлайн стратегия за оценка.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с общ бюджет от 498.686 €, от които е приносът на ЕС е 448.815 €.

co funded cosme vert bg ...

Този проект е финансиран от програмата COSME на Европейския съюз, проект № COS-CLUSINT-2019-3-01-951206.
Съдържанието на тази публикация представлява само възгледите на авторите и е единствено тяхна отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и/или EASME или друг орган на ЕС. ЕК и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която тя съдържа.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image