Image

Всички новини

Работен семинар в София Тех Парк

Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите предприятия". Семинарът ще бъде присъствен и с ограничен достъп в условията на КОВИД-19. Организира се от Клъстер София град на знанието и София Тех Парк в рамките на инициативата "Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии". Иновационният хъб е инициатива на Клъстер София град на знанието по проект MediaMotorEurope, която се подкрепя от София Тех Парк, АИКБ и Съвет за иновации към БТПП.

 Това е първото събитие от Програмата на Иновационния хъб за периода 2020-2021, организирано от Клъстер София град на знанието, български партньор по проекта на MediaMotorEurope.

Целите на събитието са:

  • да позиционира новия Иновационен хъб в София, който се създава в рамките на проекта по „Хоризонт 2020“ MediaMotorEurope с подкрепата на София Тех Парк, Асоциация на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата (Инвестиционен съвет).
  • да демонстрира най-добрите практики и опит на стартиращи и развиващи се компании от България в творческите индустрии.

Основната тема на дискусията ще бъдат иновативността и сътрудничеството - възможности и предизвикателства при творческите индустрии в отговор на най-належащите предизвикателства на сектора. Семинарът ще бъде фокусиран върху практически подходи и инструменти, ползвани в иновационния мениджмънт и които предприемачите могат да прилагат за подобряване на растежа на своя бизнес.

Ще участват представители на следните български компании: 

Представителите на фирмите ще посочат как технологиите, иновативния подход и сътрудничеството подпомага решаването на някои от предизвикателствата в тези индустрии, като например:

  • Дезинформация и фалшиви новини;
  • Достъпност и включване на услуги за хора с увреждания;
  • Напредък при взаимодействието човек-машина;
  • Подобряване на защитата на личните данни;
  • Преход към управляван от данни пазар (Медия 4.0).

CSKC rectangle short op4


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image