Image

Всички новини

Приключи работният семинар в София Тех Парк

Приключи работният семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 в София Тех Парк се проведе работен семинар по предприемачество и отворени иновации. Това е първо събитие на Иновационния хъб за медийна и креативни индустрии в София, заложено в програмата за периода 2020 - 2021 г., разработена от клъстера в рамките на Проект MediaMotorEurope.Тя е съгласувана със София Тех Парк, АИКБ и Съвет по инвестиции към БТПП - партньори в инициативата за Иновационен хъб.

За участие в семинара, който се проведе в условията на Ковид-19, се включиха 32 експерти, ментори, инвеститори и предприемачи.

Мариян Маринов, Директор Бизнес развитие на София Тех Парк представи стратегията и условията, с които паркът разполага за оказване на реална подкрепа на иноваторите, науката, изследователите, предприемачите и стартиращите фирми от технологичните сектори.

Милена Колева и Деян Дойков, ментори към Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии в София обсъдиха темата за полезността и практическата приложимост за бизнеса на концепцията за отворените иновации, стандартите и инструментите за управление на иновациите на ниво фирма.

Следните предприемачи имаха възможност да разкажат за успехите и предизвикателствата на своите иновативни фирми:

  • Деян Дойков (от името на предприемача Стефан Малиновски), Rate Mate
  • Ани Крижановска,LC Factory;
  • Вълкан Горанов, MediaBricks;
  • Милин Джалалиев, ARC Academy;
  • Александър Грънчаров, Fitinch
  • Радослав Марков, Radoslav Corp.;
  • Цветан Геров, Musica Alba.

По време на нетуъркинг сесията участниците получиха кратка информация за резултатите от приключилата обява за набиране на кандидати за менторската програма на MediaMotorEurope (Call 1) и бяха поканени за участие и разпространение на втората покана (Call 2), чиито срок е 30 октомври.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image