Image

Всички новини

Медийна и креативни индустрии - анкета

Медийна и креативни индустрии - анкета

Уважаеми последователи и приятели на Клъстер София град на знанието!

Съдействайте ни като попълните тази кратка (5-6 минутна) АНКЕТА, която цели да събере информация за най-подходящите за нашата страна сектори, които съставляват медийната и креативните индустрии. Това е първия етап от вече стартиралият проект XD Media Hub, финансиран от програма Еразъм+.

Анкетата е предназначена за тези, които познават, работят или правят бизнес в тези сектори.

Клъстер София град на знанието участва в този проект и се надява чрез него да създаде подходящи инструменти в помощ на предприемачите, мениджърите и собствениците на високо-технологични стартъпи в медийната и креативните индустрии. За нас той е продължаваща подкрепа за създадения през 2021 г. Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии и на последвалата го инициатива за иновационен акселератор към клъстера.

Достъпът до анкетата е ТУК.

Предварително благодарим за Вашата отзивчивост!


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image