Image

Всички новини

Подписано е споразумение за сътрудничество с ИТРИ

Подписано е споразумение за сътрудничество с ИТРИ

На 3 ноември беше подписано споразумение за сътрудничество (MoU) между Клъстер София Град на знанието и Тайванския изследователски институт за индустриални технологии (ITRI). ITRI е водещ световен изследователски институт за приложни технологии с повече от 6000 служители и около 1 милиард долара приходи от НИРД. Основан през 1973 г., институтът става пионер в разработването на IC и започва да захранва индустрията с нови технологични решения на база на резултатите от своята дейност. 

Мисията на ITRI е да стимулира индустриалното развитие, да създава икономическа стойност и да повишава социалното благосъстояние чрез НИРД в областта на технологиите.

През 2020 г. ITRI беше номиниран за един от 100-те най-добри иноватори в света, а през 2022 г. инситутът спечели три от "R&D 100 Awards", често наричани „Оскарите за иновации“. Ето някои от наградените: High Resolution Full-Color Micro LED Display for AR Glasses; Point-of-Care AI-DR; and, in collaboration with DuPont Microcircuit and Component Materials (MCM), GreenTape™ 9KC LTCC and Ag Metallization for mmWave 5G Wireless Devices.

Общата цел на това споразумение е засилване на сътрудничеството между европейския и българския бизнес и по-специално между членовете на КСГЗ и членовете на Smart City Tech Partnership с тайвански компании и институции в определени области од общ интерес. Документът беше подписан в контекста на проекта eT4S (European Technologies for Sustainability и служи като първи етап от дългосрочни потенциални отношения със стратегическа стойност и за двете подписали страни.

Страните се споразумяха да си сътрудничат за свързване на своите иновационни екосистеми (проекти за научноизследователска и развойна дейност, отворени иновации, обмен на знания, таланти и др.) и за подобряване на възможностите за интернационализация за техните заинтересовани страни и членове (компании, стартиращи фирми, институти за научноизследователска и развойна дейност, университети и НПО). Особено внимание се обръща на разнообразни дейности за двустранно и многостранно сътрудничество в области като интелигентен живот, качествено здраве и устойчива околна среда.

Сред основните дейности в рамките на това споразумение са:

  • съвместно организиране на събития, форуми и обучения (виртуални и физически);
  • подкрепа на процеса на интернационализация на европейския и тайванския бизнес;
  • улесняване на комуникацията и трансфера на знания и технологии между компании и други заинтересовани страни от КСГЗ, SmartCityTech и ITRI.
  • участие в научноизследователски и развойни проекти, финансирани от правителствени институции на ЕС или Тайван или частни инвеститори.
  • обмен на общи, маркетингови и юридически неповерителни данни, както и вторична информация за това как компаниите могат да работят и да си сътрудничат на съответните пазари

Продължителността на настоящото споразумение ще бъде две години, считано от 3 ноември 2022 г., ще бъде удължено и изменено по взаимно съгласие.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image