Image

Всички новини

Среща за сътрудничество с TAITRA

Среща за сътрудничество с TAITRA

Задача на всяка клъстерна организации е да направи така, че вътрешната верига на доставките да се "закачи" за глобалната верига, предлагайки по-този начин качествено нови фактори за растеж на своите членове.

Ето защо КСГЗ обръща сериозно внимание на всяка появила се възможност за създаване на нови партньорства и за поощряване на интернационализацията. 

Именно по тази причина на 4-ти ноември 2022 г. проведохме среща с господин Шейн Цай - Директор на Тайванския търговски център - България, един от общо над 60 центрове по света на Тайванският съвет за развитие на външната търговия (TAITRA). 

TAITRA е най-голямата организация за насърчаване на търговията в Тайван, създадена през 1970 г. с цел подпомагане на бизнеса в Тайван за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени на чуждестранните пазари.

В хода на разговорите относно ползата от сътрудничеството на членовете на нашия клъстер с TAITRA г-н Цай ни даде пример с подкрепата, която центърът в България е оказал на 12 български фирми да посетят Тайван през м. ноември 2022 г.

В дискусията ни бе постигнато съгласие, че съществуват следните пет практически направления за сътрудничество между КСГЗ и TAITRA:

  • Организиране на участие на български фирми и организаци в търговските изложения в Тайван;
  • Провеждане на съвместни специализирани събития по различни теми;
  • Организиране на търговски мисии от Тайван в България;
  • Провеждане на онлайн срещи между членове на клъстера с фирми и други организации от Тайван; 
  • Съвместно предприятие и инвестиции в стартиращи компании между България и Тайван.

На въпроса какви са интересните изложения, които ще се организират в Тайван през 2023 г. г-н Цай посочи следните събития, които според него ще бъдат подходящи за членовете на КСГЗ:

  • Computex (ИТК)
  • TIMTOS (машиностроене)
  • Taipei Cycle (велосипеди)
  • E-mobility (електромобили)
  • Medical Taiwan (медицина и фармацевтика)

Безпорно съществуват големи възможности за по-тясно сътрудничество на нашите членове с фирми и организации от Тайван. Затова в близко бъдеще между двете организации ще бъде подписано рамково споразумение, придружено с конкретен план за дейността през 2023 г. 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image