Image

Всички новини

Smart City Summit & Expo в Тайван

Smart City Summit & Expo в Тайван

От 28 март до 1 април 2023 г. в Тайван ще се състои Smart City & Expo X 2050 Net Zero City Expo едно от най-влиятелните за Азия, а и в световен мащаб събития за Интелигентни градове. Наименованието му е „Дигитална трансформация и зелен преход“ а мотото му е „Дигиталната трансформация издига интелигентните градове до нова висота“. Включете се в това изключително събитие за 2023 г. в областта на зелената икономика и интелигентните градове! Към всеки момент по света се реализират над 3000 проекти за интелигентни градове. Темите на изложението и придружаващите го събития са насочени към технологичните компании, градовете и инвесторите в следните области: 

 • смарт сгради; 
 • смарт сигурност; 
 • смарт здравеопазване; 
 • смарт мобилност; 
 • смарт финтех; 
 • AI+IOT; 
 • смарт управление; 
 • смарт енергия;
 • смарт земеделие; 
 • електронна търговия; 
 • Индустрия 4.0; 
 • смарт образование; 
 • умен дом; 
 • облачни изчисления. 

През последните девет години Smart City Summit & Expo (SCSE) се превърна в най-значимия форум за интелигентни градове в Азия, на което се предлагат IoT решения от целия свят. То е не само B2B платформа, но и една от най-големите G2G и G2B мрежи, които предоставят онлайн и офлайн възможности за съвместни събития и проекти. 

В Тайван ще отидат градски лидери, заинтересовани страни, купувачи, бизнес партньори и изложители от целия свят. Очаква се събитието да посрещне над 150 000 участници, да привлече над 600 изложители, да проведе над 60 форума и над 1000 сесии за намиране на партньори.Тази година изложението ще се обогати с дейности и технологии подкрепящи зеления преход и нулевите емисии (2050 Net Zero!), с което ще се насърчи икономическия растеж, частните инвестиции, зелената заетост, енергийната автономност и социалното благосъстояние. 

Как да участваме?

Преди това можете да си изтеглите брошура както и да прегледате краткото видео.
 

 

 

 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image