Image

Всички новини

Анкета за ангажираността на персонала към зелените политики

Анкета за ангажираността на персонала към зелените политики

От стартирането на проекта Collective Innovation to Fight Climate Change до настоящият момент партньорите по проекта правят проучвания, за да разберат възгледите и опита на всички заинтересовани лица, участващи в борбата на бизнеса с изменението на климата. Най-новото ни проучване има за цел да предостави общ преглед на възприетите от мениджърите в МСП и предприемачите практики за участие на техните служители в този процес и поведението на самите работещи в търсенето на устойчивост. Ще ни помогнете с тази кратка АНКЕТА!

С тази анкета се проучва т.н. „зелено“ поведение сред служителите на фирмата, като същевременно се търси възможност да се наблегне върху успехите и предизвикателствата, пред които са изправени самите фирми в този контекст.

Предишното проучване беше насочено към процеса на зеления преход. В него бе поставен въпроса за готовността, ангажираността и нуждите за правене на бизнес или изпълнение на проекти в областта на борбата с изменението на климата, зеления преход и кръговата икономика. Можете да се запознаете с резултатите от проучването ТУК.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image