Image

Всички новини

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 7 юни 2023 г.

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 7 юни 2023 г.

Управителния съвет на „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе  на 07.06.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружение КСГЗ за 2022 г.
  2. Приемане на ГФО на сдружение КСГЗ за 2022 г.
  3. Приемане на доклад на Контролния съвет на КСГЗ за 2022 г.
  4. Приемане на план и бюджет на сдружение КСГЗ за 2023 г.
  5. Приемане на промени в Устава на сдружение КСГЗ
  6. Приемане на предложение за прекратяване на членство
  7. Приемане на предложение за промени в състава на Управителния съвет.
  8. Приемане на предложение за набиране на допълнителни целеви вноски от членовете на клъстера съгласно приетите изменения и допълнения в Устава.

При липса на кворум, на основание на чл.23 от Устава на сдружението, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове. В случай, че представителят на организацията е възпрепятстван/а, за участие може да бъде упълномощено друго лице. Предложения за член на Управителен съвет може да бъдат изпращани писмено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., включително и в деня до часа на провеждане на Общото събрание или да предложите устно по време на самото Общо събрание. Към предложенията си моля, прилагайте кратки професионални справки на кандидатите.
Всички документи свързани с дневния ред на Общото събрание са достъпни на място в офиса на сдружението или могат да бъдат изпратени по поща или електронна поща при поискване от редовен член на клъстера.

Копие на поканата е достъпно ТУК

С цел подкрепа при вземането на решения на Общото събрание беше направено допитване до членовете на сдружението. Резултатите от проучването могат да бъдат изтеглени ТУК.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image