Image

Всички новини

Участие във витрина на креативните индустрии в София

Участие във витрина на креативните индустрии в София

В изпълнение на проектa XD Media Hub, на 30.06.2023 г. Клъстер София град на знанието (КСГЗ) ще вземе участие във форума „Витрина на креативните индустрии в София“. Този форум си е поставил следните задачи:

  • да даде възможност на представителите на тези индустрии (медии, архитектура, визуални изкуства, занаяти, издателска дейност, изпълнителски изкуства, мода, музика, реклама, развлекателен софтуер, филми/видео производство и фотография) да визуализират постиженията си на съпътстващо изложение
  • да представи по иновативен начин тези представители на медийната и креативните индустрии в Бъгария, които имат най-голямо въздействие за развитието на тези индустрии както и на тяхната екосистема; 

Клъстерът ще се включи във форума и изложението за да представи своята концепция "Иновационен хъб за медийни и креативни индустрии". Концепцията беше първоначално разработена и практически приложена в проекта Медия Мотор Европа и понастоящем продължава да развиието си за нуждите на проекта XD Media Hub. Може да се намери на сайта на клъстера като отделен раздел, който включва Акселератор; Партньори; Ментори; Програма и Ресурси.

Според нашето разбиране разликата между Иновационен клъстер, какъвто е КСГЗ и Иновационен хъб се състои в нивото на формализиране на мрежата от заинтересовани страни. Иновационният хъб е модел на добре дефинирани взаимовръзки и отношения, които клъстерът (вътрешно организирана и структурирана система по веригата на доставките) създава съвместно с екосистемата медийни и креативни индустрии. Това осигурява обслужване на едно гише за технологичните компании и особено за високотехнологичните стартъпи за да бъдат по-конкурентоспособни по отношение на техните бизнес и производствени процеси, продукти / услуги, на базата на „знания“ за най-новите технологични постижения и за добрите практики в иновативните бизнес модели.

Иновационният хъб е регионално отворено физическо и виртуално пространство за сътрудничество с мисия насърчаване на иновациите чрез обучение и споделяне на идеи. Залага се на ефект, който обикновено се постига при съвместни иновации, създаване на иновационна общност, прилагане на принципа на отвореността и генериране на креативно многообразие. Като физическо пространство клъстерът използва лабораториите и помещенията на членовете си, а като виртуално пространство черпи от активното онлайн общуване между членовете, заинтересованите страни и социалните мрежи. Тъй като географската близост се счита за решаваща, хъбът действа като регионална точка за контакт и портал за влизане и укрепване на иновационната екосистема на града за тези индустрии.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.