Image

Всички новини

Международна среща на клъстерите в Бургас

Международна среща на клъстерите в Бургас

Клъстер София град на знанието ще вземе участие със свои представители в конференцията „Клъстерите срещат регионите“ на 13-15 септември 2023 г. в Бургас, България.

Събитието се организира от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP), от името на Европейската комисия и в партньорство с Consulting Cluster Veritas и ICT Cluster Burgas, и с подкрепата на Община Бургас. Конференцията в Бургас е деветото от поредицата на ECCP, която се провежда в няколко европейски страни.

Темата на конференцията е „Засилване на междусекторното и трансрегионалното сътрудничество”.

Програмата е фокусирана върху приоритетите, определени от региона, като туризъм, ИКТ и творчески индустрии, но също така включва по-широкта картина за представяне на българските клъстери. В събитието, което ще се проведе изцяло на англйиски език ще се включат и над 30 участници от клъстери от Европа както и представители на над 10 български клъстери.

Участието на клъстерите в този семинар ще ги представи на регионално, национално и трансрегионално ниво и ще ги позиционира по-добре като надеждни партньори за интелигентни икономически политики. Цели се засилване на междусекторното и транснационалното клъстерно сътрудничество с фокус върху Черноморския регион. Ще се подпомогне диалога между бизнеса, академичните среди и другите участници в иновациите, представени от клъстери и регионалните и националните правителствени структури.

Повече можете да научите като изтеглите Draft Agenda и Participants' Booklet.

Регистрация за събитието може да се направи ТУК.

    


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.