Image

Всички новини

Подписа се споразумение с INOVA-RIA, Португалия

Подписа се споразумение с INOVA-RIA, Португалия

Преди броени дни на 11.09.2023 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Клъстер София град на знанието и INOVA-RIA - Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro.

INOVA-RIA е иновационна мрежа, клъстерна организация, регистрирана в Португалия с мисия да консолидира и развие клъстер за информационни и комуникационни технологии и електроника, съсредоточен в региона на Авейро. Клъстерът има за цел да насърчава иновациите и сътрудничеството между своите членове с изследователски и технологични организации и с академичните среди,

да допринася за привличането и задържането на висококвалифицирани специалисти в региона, да насърчава интернационализацията на своите членове и да развива бизнес коопериране с компании и организации от различни сектори и различни страни.

Подписаното споразумение между Клъстер София град на знанието и  INOVA-RIA има за цел да стимулира сътрудничеството между двата клъстера и техните членове в полза на засилване на икономическия растеж в тези региони в Португалия и град София където са целевите групи на клъстерите. Споразумението предвижда постигане на общ ефект и за двете страни, изразяващ се в повишаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на компаниите, членове на клъстерите.

Намеренията в споразумението са това да се постигне чрез насърчаване на съвместни дейности в областта на научните изследвания, в съвместни проекти за иновации между регионите и в съвместни проекти между членовете на двата клъстера. Обръща се специално внимание върху възможността да се насърчава и търси бизнес синергии между двете мрежи като се търсят и идентифицират конкретни възможности в Португалия, в  България или в трети страни и като се провеждат съвместни бизнес мисии.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.