Image

Всички новини

Световен конгрес Smart City Expo

Световен конгрес Smart City Expo

Клъстер София град на знанието ще има свой представител на водещото световно събитие за интелигентни градове Световният конгрес Smart City Expo

Участвайте и вие в Световният конгрес Smart City Expoнай-голямото и влиятелно събитие в света за интелигентни технологии и градски иновации. Все още можете да решите как да участвате - като посетител, изложител, участник в панелите или онлайн. В продължение на три дни от 7-ми до 9-ти ноември Барселона се превръща в глобален център, където ръководители, политици, представители на градове и научни работници от цял свят ще се срещнат, за да обменят информация, решения и виждания за бъдещето на градовете.

От 2011 всяка година изложението се провежда в Барселона и събира лидери на най-иновативните световни компании, представители на водещи организации и на правителства и общини от целия свят. Цел на това събитие да се представят на едно място най-актуалните градски иновации и да се разгледат критичните предизвикателства, пред които са изправени градовете на бъдещето.

Препоръчваме на членовете на клъстера, както и на цялата индустрия, особено на тези технологични компании, които предлагат решения за интегриране към градските системи да бъдат активни в това събитие, защото така ще станат част от водещите над 1000 компании, които участват в изложението, ще достигнат до над 25 000 посетители от над 800 градове от целия свят, ще влязат в пряк контакт с потенциални партньори за навлизане на нови пазари и ще се срещат с най-добрите експерти  в света в областта на интелигентните градове.

Освен като изложители и посетители членовете на Клъстер София град на знанието ще имат и допълнителна възможност за по-близки срещи с партньорите на клъстера в Smart City Tech Partnership от Дания, Португалия, Испания и Германия.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.