Image

Всички новини

Меморандум за сътрудничество между СОАПИ и Клъстер София град на знанието

Меморандум за сътрудничество между СОАПИ и Клъстер София град на знанието

На 03.11.2023 г. в официалната зала на Столична Агенция за Инвестиции (СОАПИ) се подписа Меморандум за Сътрудничество между СОАПИ и Клъстер София град на знанието (КСГЗ). 

Меморандумът отразява желанието на ръководството на СОАПИ за проактивно поведение в привличането на инвеститори на територията на София.

Ръководството и членовете на Клъстер София град на знанието също споделят тази позиция и се присъединяват към тази политика на изграждане на сътрудничество.

Тя е основата на концепцията на клъстера и е причина за неговото създаване преди 6 години от фирми, научни институти и образователни институции. Причината тогава беше осъзнатата необходимост за ускоряване превръщането на столицата в град на знанието (умен, устойчив, зелен и удобен за живеене град) на базата на знания,  дигитални технологии, нови бизнес модели и гъвкави форми на сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Целта на този меморандум е да се създаде практическа рамка за развитие на по-тясно сътрудничество между двете организации в стремежа им да предложат съдействие на чуждестранни и местни инвеститори, които желаят да създадат и/или разширят своя бизнес на територията на Столична община. За постигането на тази цел страните ще положат усилия да популяризират града като добро място за инвестиции, като подпомогнат инвеститорите да превърнат инвеститорските интереси в реални проекти чрез различни „меки мерки“, които да служат като инструмент за добрата бизнес среда.

Меморандумът се подписа от Мария Христова - Гл. Изпълнителен директор на СОАПИ и Димитър Христов - Председател на УС на КСГЗ.

На срещата и последващите я разговори участваха Димитър Христов и Иван Велков - членове на УС на КСГЗ и Радостина Белчева и Георги Брезин - главни експерти в СОАПИ.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.