Image

Всички новини

Верификация на компетентностна рамка за медийната и креативните индустрии

Верификация на компетентностна рамка за медийната и креативните индустрии

През м. юли 2023 г. публикувахме информация за инструмента за самооценка на компетенциите в медийната и креативните индустрии, разработен по Проект XD Media Hub и предложихме на заинтересованите от тази тема предприемачи, мениджъри и експерти да го тестват. 

Който се интересува от резултатите от този тест, направен в международна среда, може да се запознае с доклада подготвен от Университета DEUSTO

В него са представени резултатите от самооценката на 76 предствители от България, Испания, Нидерландия, Ирландия и Португалия и компетентностната рамка (модел),  разработена въз основа на тези резултати. 

В тази публикация ви предлагаме достъп до значително опростен, експресен, двуминутен вариант на АНКЕТА на български език, с помощта на която ще бъде верифицирана  предложената по този проект компетентностна рамка, а резултатите от нея ще бъдат представени на семинара, който се организира на 5 декември 2023 г.. 

Едновременно с това заинтересованите могат да си направят и самооценка на компетенциите, но вече за по-голямо удобство и достоверност и на български език.

Тези, които имат желание за повече информация могат да се регистрират и да участват в семинара на 5 декември. Повече за семинара и за регистрация можете да научите в публикацията ТУК.

 


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.