Image

Всички новини

Приключи проект XD Media Hub

Приключи проект XD Media Hub

В началото на месец януари 2024 г. Клъстер София град на знането приключи участието си в проект XD Media HUB. Това беше проект, който стартира на 1-ви януари 2022 г. и приключи на 1-ви януари тази година. За изпълнение на този проект работихме заедно със следните партньорски органзации: CEEDFasttrack ActionSocialenterprise4allF6SUniversity of DeustoInqubator Leeuwarden.

Проектът си беше поставил за цел да разкрие и разпространи информация и знания за предизвикателствата и възможностите за бизнес развитие в медийната и креативните индустрии и да подпомогне професионалното обучение на предприемачи и мениджъри в тези индустрии чрез създаване на подходящи инструменти, учебни модули и курсове за обучение.

Като цяло проектът беше продължение на успешния проект MediaMotor Europe, подкрепен преди това от Програма Хоризонт 2020, но вече с акцент към професионалните знания и обучението на предприемачите в тези индустрии.

За наше голямо удоволствие всички партньори активно участваха в реализирането на проекта и в крайна сметка целта му беше постигната. Отчетени са няколко ПРОДУКТА, който предприемачите и самостоятелно заетите лица в медийната и креативните индустрии могат да ползват за да подобрят своя подход и бизнес практики.

С какво екипът на Клъстер София град на знанието допринесе за разработването на тези продукти?

Клъстерът взе участие в изплнението на почти всички задачи и получаването на почти всички междинни резултати. Независимо от това имаше и задачи и резултати, които бяха специфични за нашата организация. Кои бяха те?

  • Проучване и изготвяне на анализ на сектора на творческите и медийни индустрии в България;
  • Разработване на темата за "Инструменти за откриване на възможности и генериране на иновативни бизнес идеи" като част от Модул 1 на Пътната карта.
  • Участие в разработката на Модел за компетенции, Компетентноста рамка за предприемачи и прилагането им в Тест за самооценка на предприемачите.
  • Подготовка на казуси на базата на две български предприятия от творческите индустрии.
  • Разработване на учебни материали (learning nuggets) на базата на концепцията "Карта на бизнес възможностите"
  • Провеждане на анкета сред 35 участници за оценка на предприемаческите им компетенции и представяне на резултатите по време на конференция в София.
  • Провеждане на фокус група за валидиране на резултатите от проекта. 
  • Участие в разработването и тестването на работно пространство/платформа за обучение, базирано на Moodle с вградени функции и инструменти.

Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.