Image

Всички новини

Участие в Europe, let's cooperate! 2024

Участие в Europe, let's cooperate! 2024

Клъстер София град на знанието взе участие в десетото издание на форума за междурегионално сътрудничество „Европа, да си сътрудничим“ (#europecooperates), което се проведе на 20-21 март 2024 г. в Антверпен, Белгия.

Към това събитие на Interreg се присъединиха и представителите на клъстера Димитър Филипов -  член на УС, Вихра Андонова - Председател на Контролния съвет и Крум Димитров – стажант по маркетинг и цифровизация, работещ към клъстера. Събитието беше организирано по повод стартирането на нова покана за предложения за проекти.

То беше посветено също и на включването на нови държави в програмата Interreg Europe като Сърбия, Македония, Украйна и др. Участие взеха над 600 представители на европейските и новоприсъединилите се към програмата държави, интересуващи се от междурегионалното сътрудничество.

Бяха създадени чудесни възможности за обсъждане на идеи за проекти с представители на съвместния секретариат и за работа в мрежа с цел изграждане на партньорства за проекти. Организирана беше зона за споделяне на информация и опит от съфинансираните по-предходната покана проекти за междурегионално сътрудничество. Организирани бяха и индивидуални срещи с експерти и консултанти по конкретни предложения за проекти.

Вдъхновяващо беше и организираното от домакините посещение на съществуващи в и около Антверпен места с добри практики от минали проекти, такива като пристанището на Антверпен-Брюж, Circuit, кръгла площадка за всеки, който иска да живее устойчиво, анимирана от Kringwinkel Antwerp, и резултата от проекта Recapture the Fortress Citiess в Антверпен, която дава възможност за виртуално пътешествие между миналото, настоящето и бъдещето на Fort Lillo.

В резултат на това участие представителите на клъстера получиха и споделиха с членовете на клъстера една по-добра представа за възможностите на тази програма и за ползите от кандидатстването за проект, насочен към развитието на град София.

Антверпен_март_2024.jpeg

 

Филиповци_в_Антверп_март_2024.jpeg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image