Image

Всички новини

Партньорска среща SmartCityTech Partnership

Партньорска среща SmartCityTech Partnership

На 19 март 2024 г. в Антверпен, Белгия, с участието на Клъстер София град на знанието се проведе редовната среща на партньорството SmartCityTech Partnership. Присъстваха представители на партньорите ни от Aalborg Green Hub, Дания, GAIA Испания, AMEC Испания,  Bayern Innovative Германия, Tice Португалия, Клъстер София Град на Знанието, както и представители на домакините от Антверпен. Дистанционно се включи и представител на най-новия член на сдружението SCIC от Финландия. От клъстера присъстваха Димитър Филипов, член на УС и Зам. председател на SmartCityTech Partnership, Вихра Андонова, Председател на контролния съвет и Крум Димитров, стажант по маркетинг и дигитализация към клъстера.

Работната среща беше организирана с цел обсъждане и избор на проект по програма Interreg, където партньорството да участва. Изборът на мястото и времето на провеждане съвпадаше с 10-тата конференция на Европейска програма Interreg, както и с отварянето на 3-тото (последно) повикване за проекти за текущия програмен период.

На събранието с голям интерес бе изслушана Вихра Андонова, специалист с дълъг опит по проекти на Interreg. След задълбочено обсъждане, бе взето решение проектът да бъде в сферата SMART, вероятно с участие на GREEN елементи, поради естеството на експертиза на участниците в партньорството.

Установи се, че за да бъдат изпълнени условията по участване в такъв проект, партньорството има нужда да привлече партньори от Франция, както и някоя от новите членки на Interreg – Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Молдавия и Украйна. Партньорите се задължиха да проведат проучване с цел привличане на такива нови членове на SmartCityTech Partnership.

След обсъждане, бе решено темата на проекта да бъде в посока изготвяне на политики при използването на Big Data за въвеждане на умни решения в управлението на умните градове.

Снимка: Приятелска вечеря след деловата среща

 Делова_вечеря.jpeg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image