Image

Всички новини

Успешно приключи клъстерната среща ЕС-Канада

Успешно приключи клъстерната среща ЕС-Канада

На 5-7 юни представителят на Клъстер София град на знанието Димитър Филипов (Блу Стратеджи Кънсалтинг) взе участие в поредния кръг от срещи за задълбочаване на сътрудничеството между европейските и канадските клъстери (EU-Canada Cluster Matchmaking Event 2019).

Срещата на високо ниво се състоя тази година в Торонто, Канада.

Клъстер София Град на Знанието беше единственият български клъстер, взел участие в европейската делегация. Основната делегация на ЕС беше съставена от 27 клъстера, заедно с някои компании, обхващащи 16 европейски страни от ЕС и страни, участващи в програмата COSME (Австрия, България, Чехия, Дания, Испания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Швеция, Украйна), заедно с няколко представители на петте канадски суперкластера (протеинова промишленост, океанска промишленост, цифрова технология, модерно производство и SCALE.AI) и десетина други канадски клъстери, камери и бизнес мрежи и агенции за местно икономическо развитие. Общо 100 участника присъстваха само на сутрешната сесия на събитието. Събитието беше организирано от Eвропейската платформа за клъстерно сътрудничество и Канадската Инициатива за суперклъстери, под егидата на Европейската комисия и канадското правителство с цел да се подпомогне клъстерното сътрудничество за стратегически бизнес партньорства, възползвайки се от разпоредбите на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), подписано между Европейския съюз и Канада през октомври 2016 г. и влезло в сила през септември 2017 г.

На срещата бяха показани мерките, предприети от канадското правителство за въвеждане на клъстерната организация на икономиката и ползите на тази организация за развитието на иновациите, въвеждането на върхови научни разработки в индустрията и преминаване към нови, прогресивни методи на производство. Важна част от срещата беше подписването на споразумение за икономическо сътрудничество между Канада и ЕС от Европейския Комисар за Вътрешния Пазар, Индустрията, Предприемачеството и МСП Елжбиета Биенковска и канадския министър по Иновациите, Науката и Икономическото развитие Навдееп Бейнс (на снимката). Обсъдени бяха различни форми на сътрудничество между Европа и Канада на ниво бизнес и клъстери.

По-подробни новини от приключилата среща са достъпни на сайта на ЕССР.

 

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image