Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 17 октомври 2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 3 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“.  Дневният ред на събранието е 1) Приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията на КСГЗ и Бюджет за дейността на клъстера за периода 1.10.2019- 31.12.2020 г. и 2) Други.


Клъстер София град на знанието ще участва в среща за бъдещето на европейските градове

Клъстер София град на знанието ще участва в среща - дискусия между представители на европейски градове, между които София, Клуж, Париж, Амстердам, Варшава, Хамбург,  Реджио - Емилия Романа и др. , които ще обсъдят предизвикателствата в развитието на европейския град. Срещата ще се проведе на 24 - 25-ти Септември 2019 г. в Брюксел.  От името на Клъстер София град на знанието в дискусията ще участва Заместник Председателят на УС проф. Румен Николов. 


Клъстерът ще бъде партньор в проект по Хоризонт 2020

Клъстер София град на знанието ще участва в проект MediaMotorEurope по Хоризонт 2020, който ще стартира на 1 януари 2020 г. и ще приключи на 31.01.2022 г. Проектът ще стимулира разработването на решения за медийната индустрия, необходими за справяне с такива предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използването на данни.

Целта е да се подпомогне група европейски високо-технологични иновативни компании в разработката и внедряването на медийни решения на бъдещето.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image