Image

Всички новини

Карта на осветлението на София

ДАВИД Холдинг АД, една от компаниите инициатори и членове на Клъстер София град на знанието разработи система  за електронно управление на осветлението на град София.


Отворените иновации на фокус

Представителят на Клъстер София град на знанието (КСГЗ), Аделина Христова взе участие в две важни за клъстера събития в Лондон на 25-26 април 2018 г.
1. Chief Innovation Officer Summit 2018
2. Оpen Innovation Summit 2018


Информационен ден на Клъстер София град на знанието 2018

В рамките на изложението Smart Cities от 27 до 29 март 2018 г. в гр. София, Интерекспо център, Зала 5, Клъстер София град на знанието проведе своя първи Информационен ден, на който бяха представени проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image