Image

Всички новини

Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.


Среща - дискусия за Клъстер София град на знанието

Управителният съвет на Клъстер София град на знанието обявява среща - дискусия, на която се канят всички членове, приятели и партньори на клъстера. Дискусията ще се проведе на 16 ноември 2017, от 16:00 до 18:00, на ул. Цар Калоян 8, ет. 4, в Центъра за обучение на адвокати.


Седмица на знанието във Виена

Базираната във Виена международна фирма Knowledge Management Associates (KMA), която е член на Клъстер София град на знанието е един от инициаторите и поддръжниците на инициативата www.knowledge.city . KMA кани бизнес лидерите и агентите на знанието, които са заинтересовани от темата за управление на знанието на да се включат в седмицата на знанието във Виена, която ще се проведе от 16 до 20 октомври 2017 г.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image