Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (14.03.2018)

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 12.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София град на знанието и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2018 г. на ул. „Цар Калоян“ № 8, 4 ет., София 1000, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет, от 15.30 ч.


Участие в клъстерна среща в Брюксел

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) взе участие в European Cluster Matchmaking Event 2018, среща организирана от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform (ECCP)). Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския ден на индустрията  (EU Industry Day) на 21-23 февруари 2018. Събитието събра високопоставени политици и мениджъри на клъстери, за да обсъдят действия за по-нататъшното развитие на индустриалната конкурентоспособност в Европа.


Участие на Клъстер София град на знанието в изложение Smart Cities 2018

Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното изложение SEE Smart Cities 2018, което ще се състои на 27 - 29 март 2018 г. в Интерекспо център. Темите на събитието са свързани с новите технологии за трансформация на класическите градове в интелигентни градове чрез изграждане на дигитална инфраструктура, бърз и достъп до релевантна информация; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към  управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите и всичко, което подобрява живота на гражданите.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image