Image

Всички новини

КСГЗ получи бронзов лейбъл

Днес Европейският секретариат за клъстерни анализи (ESCA) удостои Клъстер София град на знанието с бронзов лейбъл - за отлични постижения в управлението на клъстери - стремеж към върхови постижения при клъстерите (Сертификат No BGR011201812C181103). В края на 2018 г. клъстерът поиска оценка на нивото на управлението си, което бе извършено от ESCA по изискванията на Европейската инициатива за съвършенство на клъстерите (ECEI, www.clusterexcellence.eu). ESCA бе създадена по проект, съфинансиран от ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия 2009-2012 г.., по който бяха разработени качествени показатели и европейски знак за качество на клъстерите.


Успешно приключи конференцията Knowledge & Smart Cities

Успешно приключи международната конференция Knowledge & Smart Cities.

Тя се проведе на 26.11.2018 г. в зала "Джон Атанасов" в София Тех парк. Това е втората конференция по тази тема, която Клъстер София град на знанието провежда през последните две години. За разлика от конференцията преди една година, тази  беше фокусирана върху практическите аспекти за създаване на пазар за интелигентни градове и общности, интегрирано планиране и регулативни политики.


Стартира пазарно проучване и разработване на стратегия

logo site

Клъстер София град на знанието подписа договор с международната консултантска фирма Евроконсултантс България С.А за извършване на пазарно проучване и разработка на стратегия за трансформация на град София в интелигентен град. Фирмата е член на международната консултантска група Euroconsultants S.A, която има сериозен опит и репутация на пазара за консултантски услуги, осъществявани от нейните практики, регистрирани в 12 страни.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image