Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 17 октомври 2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 3 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“.  Дневният ред на събранието е 1) Приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията на КСГЗ и Бюджет за дейността на клъстера за периода 1.10.2019- 31.12.2020 г. и 2) Други.


Пакет от указания за интелигентни градове

Европейски комитет на регионите, Брюксел | 8 май 2018 г. Според определението намерило място в „Пакет от указания за интелигентни градове“ (SCGP), разработен от Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности (EIP-SCC), елементите на устойчивият град на бъдещето са „енергийна ефективност и стратегическо сътрудничество с местните партньори, с помощта на ИКТ инструменти за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, в предвид дългосрочната перспектива за среда за живеене“.


Клъстерът ще бъде партньор в проект по Хоризонт 2020

Клъстер София град на знанието ще участва в проект MediaMotorEurope по Хоризонт 2020, който ще стартира на 1 януари 2020 г. и ще приключи на 31.01.2022 г. Проектът ще стимулира разработването на решения за медийната индустрия, необходими за справяне с такива предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използването на данни.

Целта е да се подпомогне група европейски високо-технологични иновативни компании в разработката и внедряването на медийни решения на бъдещето.


Успешно приключи клъстерната среща ЕС-Канада

На 5-7 юни представителят на Клъстер София град на знанието Димитър Филипов (Блу Стратеджи Кънсалтинг) взе участие в поредния кръг от срещи за задълбочаване на сътрудничеството между европейските и канадските клъстери (EU-Canada Cluster Matchmaking Event 2019).

Срещата на високо ниво се състоя тази година в Торонто, Канада.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image