Image

Всички новини

Платформата Sofia Smart City Marketplace е отворена

През месец март 2019 г. бе отворена за тестване и ползване от доставчици и потребители онлайн платформа Sofia Smart City Мarketplace.

Платформата е разработена по задание на Клъстер София град на знанието в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.


Sofia Smart City Marketplace - изложение и конференция

На 16 април 2019 г. ще бъде открит щанд на Клъстер София град на знанието за участие в 7-то изложение за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което ще се проведе в периода 16-18.04.2019 г. в Интер Експо Център - София. На специално организирана изложбена площ клъстерът ще представи избрани постижения на част от своите членове под мотото Sofia Smart City Marketplace. Клъстерът, като партньорство между местни и международни фирми, с координирана стратегия за участие в процеса на превръщането на София в интелигентен град, си поставя за цел да покаже на гражданите на град София, на бизнеса и на Столична община, част от образователните, научните и технологичните възможности на своите членове.


Успешно участие в 7-то изложение за Интелигентни градове

Успешно приключи участието на Клъстер София град на знанието в 7-то изложение с конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което се проведе в периода 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център, София. Част от членовете на клъстера представиха пред гражданите и гостите на град София специализирано изложбено пространство под общия бранд Sofia Smart City Marketplace.

Пространството беше организирано в три зони - демонстрация на това как  в триъгълника на знанието се създават интелигентни градове: 

  • Образование за интелигентен град;
  • Наука за интелигентен град;
  • Технологии за интелигентен град.

Участие в събитие EU-Taiwan Cluster Matchmaking

Клъстер София град на знанието (КСГЗ ) взе участие в поредната клъстерна среща на ЕС с Тайван, която се проведе на 6-8 март 2019 г. в гр. Лион (Франция). КСГЗ и КАСТРА бяха единствените български участници в тази важна среща, организирана от Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите (ECCP). Нашата клъстерна организация бе представена от члена на Консултативния съвет Димитър Филипов, чиято организация е активен член на клъстера.

Срещата между клъстерите от ЕС и Тайван тази година беше организирана в контекста на изложението GLOBAL INDUSTRIE. Общата й цел беше да насърчи сътрудничеството между европейските и тайванските клъстери в полза на техните членове, най-вече малките и средни предприятия.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image