Image

Всички новини

Deep Tech scaleups: кандидатствайте в EIT Digital Challenge 2020

Европейските бързоразвиващи се стартъпи в цифровите технологии са поканени да участват в изданието за 2020 на водещо състезание за получаване на международна подкрепа за растеж

EIT Digital Challenge, конкурс за европейски deep tech компании вече приема кандидатури.

Стартъпи и скейлъпи със съществуващи клиенти са поканени да кандидатстват в една от следните пет тематични области: Дигитални технологии, Цифрови градове, Цифрова индустрия, Цифрово благополучие и Цифрови финанси. Най-добрите пет компании ще получат награди на обща стойност 350 000 евро в брой и в натура.


Клъстерът беше приет в SmartCityTech

Партньорството SmartCityTech включва 10 партньора от 7 различни страни от ЕС: Белгия, Дания, Германия, Испания, Италия, България и Португалия.

В партньорството са включени следните организации: DSP Valley, Brains Business, ZD.B, BICCnet, GAIA, SCC Cluster, AMEC, House of Energy, TICE.PT, Клъстер София град на знанието и Danish Sound Network.

Smart City Tech има за цел да повиши конкурентоспособността на компаниите от ЕС, като подкрепя разработването на решения, базирани на цифрови технологии, с цел развитие на устойчиви градски райони чрез прилагане на съвместна програма за сътрудничество.


Клъстерът в социалните мрежи

Предоставяме една възможност да следите от близо дейността на Клъстер София град на знанието за да бъдете информирани! 

Когато ни последвате в социалните медии, ще можете да получавате актуална информация за дейността на клъстера и на нашата общност, както и за текущите и предстоящите проекти, събития, инициативи, публикации и новини, в които клъстерът или негови членове са включени или им предстои да бъдат включени и/или да инициализират. 

facebook instagram LinkedIn twitter Youtube
         
         

Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. За реализация му към клъстера е сформиран екип. MediaMotorEurope (MME) ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба. В България ще функционира Sofia Knowledge City Innovation Hub, където за тясно сътрудничество ще бъдат привлечени


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image